Huissense Badminton Club

Contributie

De contributiebedragen voor seizoen 2020/2021 zijn als volgt:

Junioren:   €   69,00
Senioren:   € 151,00

Daarnaast is er voor nieuwe leden een eenmalig inschrijfgeld van € 15,00.

Voor elk seniorlid binnen de vereniging mag een juniorlid uit hetzelfde gezin vrij van contributie mee spelen. Vraag bij het bestuur meer informatie.

De contributiebedragen worden jaarlijks aangepast volgens het prijsindexcijfer.

De contributie wordt geind middels automatische incasso in twee termijnen. De eerste termijn wordt in augustus afgeschreven en bedraagt 65% van het jaarbedrag.

Dit in verband met eenmalige betalingsverplichtingen van de vereniging aan het begin van het seizoen. De tweede termijn wordt in februari geincasseerd.