VertrouwensContactPersoon

 

Beschrijving: Adrie-1

 

Het bestuur wil graag de zaken binnen de Huissense BadmintonClub goed op orde hebben. De zorg voor een veilige omgeving is daarbij essentieel. Als er zich incidenten voordoen wil je daarop voorbereid zijn en adequaat kunnen reageren, dat geldt met name voor grensoverschrijdend gedrag. 

 

Daarbij moet je denken aan:

 

Daarom is er binnen HBC een VertrouwensContactPersoon.

 

Wij hebben Adrie v.d. Broek, tevens VertrouwensContactPersoon bij de Huissense Volleybalvereniging Setash, bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. Bij incidenten rond grensoverschrijdend gedrag is zij het aanspreekpunt voor sporters, ouders/verzorgers van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc. Zij zal zorgen voor de eerste opvang en zo nodig doorverwijzen naar deskundigen buiten de vereniging.

 

Vanuit haar werk bij de gezondheidszorg op het basis- en voortgezet onderwijs heeft zij een groot netwerk binnen de hulpverlening. Als moeder van 3 dochters heeft ze de nodige ervaring  opgedaan hoe om te gaan met gevoelige zaken zoals pesten.

Adrie is te bereiken op nummer 06-14914223