Huissense Badminton Club

Lidmaatschap

Lid worden?

Kom eens een maandagavond langs om te kijken of vrijblijvend mee te spelen als introducé. Een leenracket is aanwezig.

Neem van te voren even kontakt op met het secretariaat of een van de andere bestuursleden, zodat we weten dat je komt en je wegwijs kunnen maken.

Als je gelijk lid wilt worden, neem dan een ingevuld aanmeldingsformulier voor junioren of senioren PDF aanmeldingsformulier mee, en lever deze in bij één van de bestuursleden of de trainer.

We willen u bij aanmelding attenderen op onze privacyverklaring en deze vooraf door te lezen.

We kunnen helaas geen electronische formulieren accepteren omdat we een handtekening nodig hebben voor de incasso-machtiging.

Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschap van HBC loopt van 1 augustus van het ene jaar tot 1 augustus van het volgende jaar en wordt, tenzij schriftelijk opgezegd, stilzwijgend verlengd.

Een opzegging gaat altijd pas in voor het volgende seizoen, dus op de eerstvolgende 1 augustus na de datum waarop de schriftelijk opzegging heeft plaatsgevonden.

Men is dan dus tot die volgende 1 augustus lid en moet dus altijd de contributie voor het gehele verenigingsjaar betalen, ook als voor de datum van het 2e incasso in februari wordt opgezegd.

Schriftelijk opzeggen kan per brief of email aan het secretariaat.